top of page

„A lélek gondjaihoz a zeneművészet a kulcs?”

Az önismereti munka egyszerre kaland, krimi, és sajnos sok esetben egy eszement thriller, ahol mindenféle démonok üldöznek minket. De vajon mi kell ahhoz, hogy szabadok legyünk, hogy nyugodtan tudjunk aludni és végre ne kísértsenek kontrollálatlanul a minket gyötrő szorongások? Ehhez arra van szükségünk, hogy összegyűjtsük  a félelmeinket és szembenézzünk velük. Ha e mellett döntünk, akkor valóban rázós útra kell számítanunk, amihez elkél a segítség: ahhoz, hogy megszabaduljunk a minket üldöző félelmektől. A zeneművészet műremekei tulajdonképpen ablakok a világra, amelyeken át saját magunkba is nézhetünk. Ez az élmény lehet félelmetes, szórakoztató, ijesztő, sokkoló, ambivalens – de ha egy értékes műről van szó, akkor semmi esetre sem közömbös, ahol kalandozhat az elme – ez a kaland lehet felhőtlen, vagy éppen feszültséggel teli, de ha jól figyelünk, a lélek szabadságához vezető ajtókat kinyitó kulcsokat is találunk ott.

 

Bemutatkozás

A zenéhez fűződő szoros kapcsolatom, az éneklés, a zeneterápia iránti elköteleződés, és a keleti filozófiákban való elmélyülés segített engem utamon. Egy interdiszciplináris szemléletben gondolkodva egyetemi éveim alatt sémi filológusként tett utazásaim által olyan kultúrákat ismerhettem meg, ahol a légzés és a hang alapvető spirituális elemei a létezésnek és a tudásnak. Zeneakadémiai és klasszikus énekesi, később zeneterápiai tanulmányaim pedig megtanítottak a légzéstechnika és a hangképzés, valamint a „test és a lélek” egységére.  Gyermekekkel és felnőttekkel történő idestova 17 év zeneterápiás, 8 év ének tanári és klasszikus előadó művészi munkám tanított meg arra, hogy foglalkozzam a mindenhol jelenlévő létezés alapjával a légzéssel és a kifejezés eszközével, a hanggal és annak meditatív jelentésével. Jelenlegi doktori képzésben való részvételem a szociológia, társadalmi, közösségi és egyéni vonatkozásait segíti megtalálnom a saját és a közösségi hangunk tükrében, - a kutatásban való elmélyülésben mind pedig a szervezeti fejlesztés művészi coaching felépítésében-.

           A művészetemnek egy eszmével vagy eszménnyel van dolga, az érzelmek valamely arcát mutatja. A lélektan és terápiás munkám pedig az önérzékelést egy másik szempont szerint vizsgálja. Az észlelésen keresztül kialakított érzelmek „hogyan és miképp” kialakulását keresi. Azt kutatja és arra is keresi a választ, hogy hogyan érzékeljük önmagunkat és a másik embert.  Milyen módon jutunk el az összehangolás az együtt levés és folyamatos haladás, az élmények megoszthatósága felé a másik emberrel. Egész pontosan a légzés és a hang által észlelt állapottal és az érzelemmé alakított élmények kifejezésével foglalkozom nem csak a zene, hanem az emberi beszéd hangján keresztül. Alapul véve a hipnóziskutatók kutatásait a páciens és a terapeuta lelki összhangját az azonos légzésritmus vizsgálatában. Hasonlóan a páciens élményeinek externalizációjával a légzés és a hangok mentén az alkotásban, ahol lehetősége nyílik a feszültsége önszabályozására. Szervezet fejlesztési és művészi coaching pedig a vállalkozások sikerességének egyik fontos eleme. Fontos eleme, hogy alkalmazkodjanak a változásokhoz és folyamatosan fejlődni tudjanak. A külső és belső környezet változása, az új vállalati szervezeti életszakaszokban felmerülő különböző kihívások, a termékportfólió átalakulása, egy új szolgáltatás vagy termék fejlesztése mind-mind eltérő eszköztárát és kezelést igényelnek. Ám ezekhez  legtöbb esetben nem áll rendelkezésre házon belül a szükséges erőforrás és/vagy kompetencia, így a fejlesztések, az állandó feladatok, határidők és egyéb terhek mellett a változás menedzselése nem mindig megvalósítható. Sok esetben csak annyit észlel a szervezet vagy a vezető, hogy „valami nem megfelelően működik”.

            Megoldáscentrikus,  a stratégiai tervezésben a rugalmas alkalmazkodáshoz megfelelő készségek elsajátításhoz, a tudatos szervezetfejlesztésben, az információmenedzsmentben és az adat vezérelt folyamatok elemzésével, illetve a szervezeti elakadások feltárásával, annak kommunikációs stratégiai rugalmasság fejlesztésével foglalkozom. Az alkalmazkodást a változásokhoz segítve és megfelelő válaszokat adva az elakadásokhoz  a változatos kihívásokra.

Többek között 2021-ben megjelent írásom a pszichoterápiás módszereken alapuló gyakorlat szakmai folyóiratában a reziliencia és a pszichológiai immunitás kérdését tárgyalta.  Noha a művészet nem gyógyszer és nem garantált a hatása ahhoz, hogy hatni tudjon. Mindezt kutatva a hang, az asszertív kommunikáció, az egymásra hangolódás segítő lehetőségeinek kutatása, több modulból álló gyakorlati segítő funkcióvá fejlődött munkámban. Az É.L.J. tréning elnevezést kapta, s a zeneművészeti és zeneterápiai rezilienciát és pszichológiai immunitást segítő kutatásom alapját képezi és bio-szicho-szociális modellben működik. E módszer vállalati, szervezeti, fejlesztési kommunikációs reziliens training, ami pedagógiai, pszichoterápiás, rehabilitációs, pszichoprofilaktikus és orvosi egészségügyi területeken is alkalmazható. Az életminőség javítására, rehabilitációra, pszichopatológiai kórképek kezelésére egyaránt felhasználható.

Végzettségeim/ diploma éve

-Sémi filológus/ 2002; keletkutató, valláskutató, vallástörténet

-Zeneakadémia/ 2002 (vendéghallgató); magánének szak

-Zeneterápia/ 2006

-Pécs Oktatás Társadalom és Neveléstudományi Doktori Iskola, Doktorandusz/ a végzettség várható időpontja 2023; kutatás-fejlesztés, kutatás megtervezése vezetése/ pszichológiai immunitás és reziliencia kutatói fókusz

Önismeret

-250 óra egyéni önismeret Személyközpontú terapeutával

-250 óra zeneterápia csoport

-150 óra mozgásterápia csoport

Beszélt nyelvek

-Angol

-Héber

-Arab

-Művészi coaching és kommunikációs training valamint rendszerfejlesztési gyakorlat - 2,5 év

Zeneterápiai gyakorlat SNI-vel élő gyermekekkel - 15 év

Énektanári gyakorlat SNI-vel élő gyermekekkel - 8 év

Művészi gyakorlat - 20 év

 

Rólam

Andrea életét a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen művészi, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen keleti Sémi - filológusként végzett filozófiai és Zeneterapeutaként végzett a lélek egységének egyedisége határozza meg. Jelenleg Doktorandusz a Pécsi Oktatás Társadalom és Neveléstudományi Doktori Iskolában. Kutatási területe a hangok  rezilienciát és empowerment és pszichológiai immunitást segítő hatásmechanizmusai. A trauma és gyógyulás tekintetében évek óta művészi előadásokat tart a Zsidó Kulturális Fesztiválon. Művészetében különlegessége a gyógyítás és a tudomány felé tett új terápiás és művészi kutatómunkái melyek az áldozati szerep kizárásával és kiválthatóságával a nehézségekkel történő megküzdés segítésével foglalkoznak, mely a jelen pandémia időszakában különösen fontos. Művészete, végigvonul tudományos gondolkodásán és nemcsak előadó művészként és zeneterapeutaként dolgozik, hanem a művészet tudományos hatásmechanizmusait és annak gyakorlati megvalósulásait is vizsgálja.

Számos írása, publikációja tanulmánya jelent meg. Művészetéről és tudományos gondolkodásáról számos promóció anyag tárgyalja egyedi hozzáállását a zeneterápia és az előadó művészet összefüggésében

Promóciók

Rádió és tévé felvételekben adott riportokat, sajtótájékoztatókat. Országos művészi és tanulmányi verseny győztese lett; tudományos kutatói státuszt kapott, tudományos publikációi folyamatosan jelentek és jelennek meg melynek alapja a művészet.  Hosszú ideig dolgozott a Szegedi Nemzeti Színházban és előadóművészként számos előadáson énekelt szólistaként. Több koncertet adott a Magyar Rádió Márványterméből önálló élő adásban. A Budapesti Dohány utcai Zsinagógában, Varnus Xavér orgonaművész koncertjén énekelt szólistaként, (improvizáció) melyet - TV, CD, DVD felvétel követett. Ezután 2 éven keresztül énekelt az orgonaművész koncertjein, majd 3 éven át Fellegi Ádám zongoraművésszel. Koncertet adott Andres Carciente venezuelai zongoraművésszel. (Gershwin, Verdi, Puccini) Koncertezett 12 éven át a Máv Szimfonikusok zenekarával. Andrea 10 éven keresztül koncert énekesként dolgozott és a 2016 – 2017- es évadban kezdte színházi szerepeinek megformálásának művészi munkáját. 2017-tól napjainkig saját zenekarával is dolgozik. 2017- napjainkig szóló estjein énekel a Zsidó Kulturális Fesztiválon.

 

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK ELŐADÁSOK, Tanulmányi díjak

Bauer  A. (2021): Közösség és a saját hangunk, Tanuló Társadalom oktatáskutatás a járvány idején, 2021 HuCER absztraktkötet, Hungarian Conference on Education Research, HERA, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, ISBN 978-615-56-57-09-2

Bauer A. (2021): Artistic coaching.ELTE Workshop for arts education, ELTE UNIVERSITY Fakulty of primary and pre-csool education, Budapest, ISBN 978-963-489-431-5

Bauer A. (2021):Artistmátrix, kiadó Parlando, Budapest, 62/5. ISSN:2063-1979

Bauer A. (2020): Az életritmus, kiadó Parlando, Budapest, 62/1.ISSN:2063-1979

Bauer A. (2020): Az őseredeti hang, kiadó Parlando, Budapest, 62/3.ISSN:2063-1979

Bauer A. (2020): A reziliencia inklúziót támogató lehetőségei a stresszkezelésben a Connor Davidson   
Reziliencia skála (CD-RISC) alapján, kiadó Parlando, Budapest, 62/4. ISSN:2063-1979

Bauer A. (2020): Emlékezés a lélek hangjára, a hangok önreflexiót segítő hatásmechanizmusai, kiadó
Mentalport pszichoterápiás módszereken alapuló gyakorlat szakmai folyóirata, Budapest ISSN1216-6170

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Kutatói Státusz nyertese (2020)

- Budapest Főváros Önkormányzat által kiírt tanulmányi verseny állami gondozásban élő gyermekek
  művészetterápiai megsegítése témakörben, győztes (2006)

- MAZSIHISZ (2018) Emlékezés a lélek hangjára tudományos pályázat nyertese

 

ELŐADÁS ANALITIKUS ELEMZÉS, OKTATÁS

-Humánus Alapítványi Általános Iskola (jelenleg is)

-Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem 2018, február 18. „Emlékezés a lélek hangjára”

-Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Szabadegyeteme 2019 október 28. A hangok, mint az Univerzum kitüntetett részei

-Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Szabadegyeteme 2020 őszi évad „A társadalom folyamataiban a zeneművészet kifinomultabb hatásmechanizmusai a traumatizáció mentén

-Országos Rabbiképző Zsidó Egyetemen Szabadegyetemén oktató 2020/21 tanév első féléve

MŰVÉSZETI TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

2017 „Traumatizáció és gyógyulás” előadás a Zsidó Kulturális Fesztivál keretein belül „Emlékezés a lélek hangjára (szóló est)

2018 „Traumatizáció és gyógyulás” előadás a Zsidó Kulturális Fesztivál keretein belül (szóló est)

2019 „Traumatizáció és gyógyulás” előadás a Zsidó Kulturális Fesztivál keretein belül (szóló est) „Metamorphoses

2021 „Traumatizáció és gyógyulás” előadás a Zsidó Kulturális Fesztivál keretein belöl (szóló est)

 

PUBLIKÁCIÓK, RIPORTOK, SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK

   Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Budapest Bokréta   Lakásotthona által támogatott Budapest Főváros Önkormányzat, tanulmányi versenyének győzteseként a gyermekvédelmi szaklapokban, 10 hónapon át publikált témakörök Bauer Andrea: Állami gondozásban élő gyermekek zeneterápiája esettanulmánya alapján,    MAZSIHISZ - „Béke és megnyugvás a zenében” online felületen feltüntetett írás,   MAZSIHISZ – „Az anyai szívdobogás szimfóniája” online felületen feltűntetett írás,  Riport több alkalommal - Magyar Rádió ZRT. - Zeneterápia és a művészet vonatkozásában, Riport - „A hajléktalanság megsegítése a művészet által” - Magyar Rádió ZRT.,            Riport - „A hajléktalanság megsegítése a művészet által” online felületen feltüntetett riport,    Riport - TV5 „A művészet és a meditáció jelentőségéről ”a 2017-es Zsidó Kulturális Fesztivál keretén belül,    Riport - Pirkadat Heti Tv „A művészet és a zeneterápia jelentőségéről” 2018 online felületen is megtalálható,   Sajtótájékoztató 2017-2018-2019, A Zsidó Kulturális Fesztivál keretein belül művészet és zeneterápia vonatkozásában online felületen is feltüntetett.

 

AKTIVITÁS, FELKÉRÉSEK

 • 2016-napjainkig előadás és workshop a zeneterápia vonatkozásában havi rendszerességgel.

 • 2016. április 1. Önálló dal és ária est (Rachmaninov, Korszakov, Golijov dalok), továbbá Tosca, Aida és Turandot kettőse Bándi János közreműködésével

 • 2016. május 03. Önálló est élő Rachmaninov, Korszakov, Golijov dalok), továbbá Tosca, Aida és Turandot kettőse Bándi János közreműködésével, közvetítés a Magyar Rádió márvány terméből a Bartók Rádió élő adásában

 • 2016. június 3. Önálló ária est (Golijov, Gershwin, Mascagni)

 • 2016 - 2017 évad, Az Egyetlen Hajléktalan c. opera címszerepének (szociális munkásnő) főszerepe - öt előadáson énekel Andrea

 • 2016. október 27. Bauer Andrea, M. Kecskés András estje. „Csend és béke, avagy a teremtés folyamata” címmel

 • 2017. április 01. Collegno: Egyetlen hajléktalan, operaelőadás – főszerep

 • 2017. augusztus 10. Collegno: Egyetlen hajléktalan, opera előadás - főszerep

 • 2017. június 19. OIK - „Ősanyánk éneke, avagy a férfi a remény kapujában” meditáció előadás

 • 2017. szeptember 13. Zsidó Kultúrális Fesztivál „Lélek hangja” meditáció előadás

 • 2017. november 28. Virág Teréz öröksége - konferencia OR-ZSE oktogonális terem, ének Bauer Andrea, Bach: Air

 • 2018. március 03. „Lélek lélegzet” címmel, koncert előadás a légzés, hang és mozgás összefüggésében

 • 2018. június 01. OIK - Önálló est az operairodalom nyomán címmel

 • 2018 szeptember 2. Zsidó Kulturális Fesztivál „The Man I love” opera és a jazz vonatkozásában előadás

 • 2018 október 25. Gyermek meditatív előadás a Bálint Házban

 • 2018 november 17-én előadás és workshop a Bálint Házban Bauer Andrea:”Emlékezés a lélek hangja”írása nyomán a MAZSÖK és az Együtt Veled Alapítvány támogatásával autizmus és ADHD specifikumokkal

 • 2019 Előadás Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem „Emlékezés a lélek hangjára” egész éven át tartó előadássorozat

 • 2019 „koncert Zsidó Kulturális Fesztivál „Metamorphosis” címmel

 • 2019 koncert OIK

 • 2019 Előadás Bálint Ház

 • 2021Konferencia előadás Mentalport Pszichoterápia konferencia előadás „Hangtükör”címmel

 • 2021 Konferencia előadás 4. Művészetpedagógiai konferencia „Művészi coaching a pedagógiai kommunikációban” címmel

 • 2021 Konferencia előadás HUCER „A közösség és a saját hangunk” címmel

 • 2021 Koncert A Zsidó Kulturális Fesztiválon „Lua” címmel

 • 2022 Koncert A Zsidó Kulturális Fesztiválon „The TIMES” címmel

 

Az innovációs kommunikációs segítő, É.L.J. cégével jövőorientált üzleti modellek megvalósításán dolgozik, melyben olyan  szakemberek képzésével foglalkozik, akik számára fontos a stresszmentes kommunikáció a másokhoz való kapcsolódás a keretek és határok, döntések egészséges, hatékony konstruktív módozatának kialakítása. A saját hangunk konstruktív technológiai rendszerével reflektál az adott program tevékenységének asszertív és inspiráló technológiájára; rendszerszintű gondolkodásával és az egyén és környezete hatékonyságának feltérképezésével és megvalósításával. Amennyiben szükséges több szakember bevonásával épít ki olyan konstrukciót melyben segítheti az eredményességet a mindennapi életben vagy az elérni kívánt munka fókuszában. A program  különféle tudományágakat használ a jobb megértés megteremtésére, valamint a digitális platformok alkalmazására.  Ez számos kreatív és technológiai platformmal való együttműködést eredményezett, társalkotóként, műsorvezetőként, előadóként, moderátorként vagy mentorként. Szerzőként 2019-ben jelentette meg először írásait egy új és hatékony paralingvisztikai és feszültségcsökkentő programmal, melynek azóta is innovációs és kommunikációs tervezési oktatója.

bottom of page