top of page

Kommunikációs technológiák

A mindenkori aktuális nevelési elvek, gazdasági lehetőségek minden szervezetének, fejlesztési  rendszerének fontos kiegészítői. Ide sorolva a nevelés nonprofitjait is, azokat a gazdasági szervezeteket, amelyek alapításukkor vállalják, hogy a tevékenységeikből származó gazdasági hasznot visszaforgatják eredeti tevékenységükbe. Tehát nem profitként kezelik ezeket a hasznokat, azaz nem folytatják velük a gazdálkodást, nem fektetik egyéb vállalkozásokba, hanem az eredeti tevékenységi kört kívánják fenntartani, megerősíteni, bővíteni vele. Ilyenek például azok a tőkék melyek a non profit szervezetek oktatási, szervezési és technológiai fejlesztések eredményei. Ahol a cél nemcsak a jólét,  a teljesítmény elérése, hanem a kudarc proaktív megélése a küzdelem önkontrollja és a siker elérése is. Hasonlóan azokhoz a vállalkozásokhoz, akik fontos érdekeket jelenítenek meg a profit és nonprofit közötti tér átalakítása során. Ők közvetítik elsősorban a munkaerő-piacot, a munkavállalók érdekeit a társadalmi kulturális szerepvállalásban. Pontosan úgy ahogyan az ember saját értékeit képviselnie szükséges a megfelelő megélhetés, tanulás és munkaerő kialakításához. Ezek az érdekek rendszerint rövid távúak ugyan de szoros kapcsolatban állnak az állami fönntartású oktatási szektorok és intézmények a hosszú távú (közösségi, társadalmi, országos, nemzeti) érdekeinek képviseletével, rezilienciájuk kialakításával  mellyel az É.L.J. training  paralingvisztikai programja foglalkozik.

bottom of page